Orddeling av apellidar

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet apellidar? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ape-lli-dar

Siste orddelinger av dette språket