Orddeling av apropian

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet apropian? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

apro-pian

Siste orddelinger av dette språket