Orddeling av dominical

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet dominical? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

do-mi-ni-cal

Siste orddelinger av dette språket