Orddeling av helicoide

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet helicoide? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

he-li-coi-de

Siste orddelinger av dette språket