Orddeling av personan

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet personan? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-so-nan

Siste orddelinger av dette språket