Orddeling av sextante

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet sextante? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sex-tan-te

Siste orddelinger av dette språket