Orddeling av étalonner

Lurer du på hvor du skal dele det Franske ordet étalonner? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

éta-lon-ner

Siste orddelinger av dette språket