Orddeling av avvinceva

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet avvinceva? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

av-vin-ce-va

Siste orddelinger av dette språket