Orddeling av capitato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet capitato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ca-pi-ta-to

Siste orddelinger av dette språket