Orddeling av codeina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet codeina? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-dei-na

Siste orddelinger av dette språket