Orddeling av deamplificando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet deamplificando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

deam-pli-fi-can-do

Siste orddelinger av dette språket