Orddeling av deliquescente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet deliquescente? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

de-li-que-scen-te

Siste orddelinger av dette språket