Orddeling av federa

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet federa? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fe-de-ra

Siste orddelinger av dette språket