Orddeling av maiuscolo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet maiuscolo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ma-iu-sco-lo

Siste orddelinger av dette språket