Orddeling av mentisca

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet mentisca? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

men-ti-sca

Siste orddelinger av dette språket