Orddeling av strimpellatrice

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet strimpellatrice? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

strim-pel-la-tri-ce

Siste orddelinger av dette språket