Orddeling av unire

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet unire? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

uni-re

Siste orddelinger av dette språket