Orddeling av bygningstømmeri

Lurer du på hvor du skal dele det ordet bygningstømmeri? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

byg-nings-tøm-me-ri

Siste orddelinger av dette språket