Orddeling av ertsmineral

Lurer du på hvor du skal dele det ordet ertsmineral? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

erts-mi-ne-ral

Siste orddelinger av dette språket