Orddeling av fluge

Lurer du på hvor du skal dele det ordet fluge? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

flu-ge

Siste orddelinger av dette språket