Orddeling av gjennomlyse

Lurer du på hvor du skal dele det ordet gjennomlyse? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

gjen-nom-lyse

Siste orddelinger av dette språket