Orddeling av knallopning

Lurer du på hvor du skal dele det ordet knallopning? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

knall-op-ning

Siste orddelinger av dette språket