Orddeling av kvegdrift

Lurer du på hvor du skal dele det ordet kvegdrift? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

kveg-drift

Siste orddelinger av dette språket