Orddeling av mormon

Lurer du på hvor du skal dele det ordet mormon? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

mor-mon

Siste orddelinger av dette språket