Orddeling av nominer

Lurer du på hvor du skal dele det ordet nominer? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

no-mi-ner

Siste orddelinger av dette språket