Orddeling av opportunitet

Lurer du på hvor du skal dele det ordet opportunitet? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

op-port-u-ni-tet

Siste orddelinger av dette språket