Orddeling av presentasjonsform

Lurer du på hvor du skal dele det ordet presentasjonsform? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pre-sen-ta-sjons-form

Siste orddelinger av dette språket