Orddeling av stopi

Lurer du på hvor du skal dele det ordet stopi? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sto-pi

Siste orddelinger av dette språket