Orddeling av stortingsrestaurant

Lurer du på hvor du skal dele det ordet stortingsrestaurant? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

stor-tings-res-tau-rant

Siste orddelinger av dette språket