Orddeling av teknolog

Lurer du på hvor du skal dele det ordet teknolog? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

tek-no-log

Siste orddelinger av dette språket