Orddeling av tevje

Lurer du på hvor du skal dele det ordet tevje? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tev-je

Siste orddelinger av dette språket