Orddeling av thomas

Lurer du på hvor du skal dele det ordet thomas? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tho-mas

Siste orddelinger av dette språket