Orddeling av tilkomme

Lurer du på hvor du skal dele det ordet tilkomme? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

til-kom-me

Siste orddelinger av dette språket