Orddeling av ukulelar

Lurer du på hvor du skal dele det ordet ukulelar? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

uku-le-lar

Siste orddelinger av dette språket