Orddeling av anbudssituasjon

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet anbudssituasjon? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

an-buds-si-tua-sjon

Siste orddelinger av dette språket