Orddeling av bevaringsdebatt

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet bevaringsdebatt? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

be-va-rings-de-batt

Siste orddelinger av dette språket