Orddeling av bygningsbeskrivelse

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet bygningsbeskrivelse? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

byg-nings-be-skri-vel-se

Siste orddelinger av dette språket