Orddeling av dobbeltlugarene

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet dobbeltlugarene? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

dob-belt-lu-ga-re-ne

Siste orddelinger av dette språket