Orddeling av dominans

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet dominans? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

do-mi-nans

Siste orddelinger av dette språket