Orddeling av egenutviklinger

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet egenutviklinger? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

egen-ut-vik-lin-ger

Siste orddelinger av dette språket