Orddeling av flamenco

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet flamenco? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fla-men-co

Siste orddelinger av dette språket