Orddeling av garnvindingene

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet garnvindingene? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

garn-vin-din-ge-ne

Siste orddelinger av dette språket