Orddeling av hemskorne

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet hemskorne? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

hem-skor-ne

Siste orddelinger av dette språket