Orddeling av himmelspretten

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet himmelspretten? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

him-mel-spret-ten

Siste orddelinger av dette språket