Orddeling av kanonskytter

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet kanonskytter? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ka-non-skyt-ter

Siste orddelinger av dette språket