Orddeling av kollasjonene

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet kollasjonene? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

kol-la-sjo-ne-ne

Siste orddelinger av dette språket