Orddeling av kompaniskap

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet kompaniskap? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

kom-pa-ni-skap

Siste orddelinger av dette språket