Orddeling av konferanse

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet konferanse? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

kon-fe-ran-se

Siste orddelinger av dette språket