Orddeling av krisesymptom

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet krisesymptom? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

krise-sym-ptom

Siste orddelinger av dette språket