Orddeling av kufôr

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet kufôr? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ku-fôr

Siste orddelinger av dette språket